Nhà máy may thành công

 • Dự Án : NHÀ MÁY MAY THÀNH CÔNG
 • Đối tác : NTSC
 • Hạng mục :  Cọc PHC D400
 • Khối lượng cung cấp cọc :  20,190md

- HÌnh ảnh dự án:

Chia sẻ bài viết:
Dự án khác
Swan Smart Logistics Long An

Swan Smart Logistics Long An

 • Dự Án: Swan Smart Logistics Long An
 • Khối lượng: 260,000 mét
 • Hạng mục: Cọc ly tâm PHC 300A
NHÀ MÁY SỬ LÝ NƯỚC THẢI BÌNH DƯƠNG

NHÀ MÁY SỬ LÝ NƯỚC THẢI BÌNH DƯƠNG

 • Dự Án: NHÀ MÁY SỬ LÝ NƯỚC THẢI BÌNH DƯƠNG
 • Khối lượng: 13,000 mét
 • Hạng mục: Cọc PHC D300A, D400A
VSSC FACTORY

VSSC FACTORY

 • Dự Án: VSSC FACTORY
 • Khối lượng: 30,400 mét
 • Hạng mục: Cọc PHC D400A
NHÀ MÁY SMC

NHÀ MÁY SMC

 • Dự Án: Nhà Máy SMC
 • Khối lượng: 60,600 mét
 • Hạng mục: Cọc PHC D400A
NHÀ MÁY NPV

NHÀ MÁY NPV

Dự án: Nhà máy NPV
Hạng mục: Cọc PHC D500A
Tổng khối lượng: 10,000 mét dài

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÓC MÔN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÓC MÔN

 

 • Dự án : Bệnh viện đa khoa hóc môn
 • Hạng mục:Cọc PHC D500A
 • Khối lượng: 30,000 mét 
ĐIỆN MẶT TRỜI LỌC NINH-BÌNH PHƯỚC

ĐIỆN MẶT TRỜI LỌC NINH-BÌNH PHƯỚC

TÊN DỰ ÁN: LOC NINH SOLAR
VỊ TRÍ: xã lọc tấn, huyện lọc ninh, tỉnh bình phước
KHỐI LƯỢNG: 300,000 mét dài
HẠN MỤC: Cọc PHC D300A

Nhà máy tay cầm oto tanabe long hậu và nhà máy rau an toàn

Nhà máy tay cầm oto tanabe long hậu và nhà máy rau an toàn

 • Dự Án : Nhà máy tay cầm oto tanabe long hậu và nhà máy rau an toàn
 • Đối tác : NHÀ VIỆT
 • Hạng mục : Cọc PHC D300 &D350
 • Khối lượng cung cấp cọc:  16,000md
Chùa Việt Nam Quốc Tự

Chùa Việt Nam Quốc Tự

 • Dự Án :  CHÙA VIỆT NAM QUỐC TỰ
 • Đối tác : CHÙA VĨNH NGHIÊM
 • Hạng mục :  Cọc PHC D350
 • Khối lượng cung cấp cọc: 12,920md
Brazil

Brazil

 • Dự Án :Brazil
 • Đối tác : POSCO E&C.
 • Hạng mục: Cọc PHC D500.
 • Khối lượng cọc đã cung cấp :79.612 M
 • Giá trị hợp đồng: 37.717.381.162