Dự án nổi bật
FORMOSA HÀ TĨNH

FORMOSA HÀ TĨNH

 • Dự Án: Formosa Hà Tĩnh
 • Khối lượng: 35,000 mét
 • Hạng mục: Cọc PHC D500A
NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN

NHIỆT ĐIỆN NGHI SƠN

 • Dự Án: Nhiệt Điện Nghi Sơn
 • Khối lượng: 40,000 mét
 • Hạng mục: Cọc PHC D500A
DỰ ÁN NHÀ KHO CLK

DỰ ÁN NHÀ KHO CLK

 • Dự Án: Nhà Kho CLK
 • Khối lượng: 10,000 mét
 • Hạng mục: Cọc PHC D350A
SAMSUNG

SAMSUNG

 • Dự Án: SAMSUNG
 • Khối lượng: 25,000 mét
 • Hạng mục: Cọc PHC D500A
TRƯỜNG HỌC NHẬT

TRƯỜNG HỌC NHẬT

 • Dự Án: Trường Học Nhật
 • Khối lượng: 7,000 mét
 • Hạng mục: Cọc PHC D350A
KHU DÂN CƯ KHANG ĐIỀN

KHU DÂN CƯ KHANG ĐIỀN

 • Dự Án: Khu Dân Cư Khang Điền
 • Khối lượng: 13,000 mét 
 • Hạng mục: Cọc PHC D300A. D350A, D400A
NHÀ MÁY DỆT KIM XƯƠNG

NHÀ MÁY DỆT KIM XƯƠNG

 • Dự Án: NHÀ MÁY DỆT KIM XƯƠNG 
 • Khối lượng: 10,000 mét
 • Hạng mục: Cọc PHC D400A
AEON MALL CAMPUCHIA

AEON MALL CAMPUCHIA

 • Dự Án: AEON MALL CAMPUCHIA
 • Khối lượng: 50,000 mét
 • Hạng mục: Cọc PHC D600A
METRO BASON (BẾN THÀNH-SUỐI TIÊN)

METRO BASON (BẾN THÀNH-SUỐI TIÊN)

Dự án: METRO BASON
Hạng mục: Cọc PHC D600A
Tổng khối lượng: 30,000 mét dài

KCN GIAO LONG-BẾN TRE

KCN GIAO LONG-BẾN TRE

Dự án: NHÀ XƯỞNG KCN GIAO LONG-BẾN TRE
Hạng mục: Cọc PHC D300A
Tổng khối lượng: 37,000 mét dài

ĐIỆN MẶT TRỜI TÂN UYÊN-BÌNH DƯƠNG

ĐIỆN MẶT TRỜI TÂN UYÊN-BÌNH DƯƠNG

Dự án: Điện Mặt Trời - Tân Uyên, Bình Dương
Hạng mục: Cọc PHC D300A
Tổng khối lượng: 20,000 mét dài

RAW MATERIAL

RAW MATERIAL

 • Dự Án : RAW MATERIAL
 • Đối tác : POSCO E&C.
 • Hạng mục :  Cọc PHC D500
 • Giá trị hợp đồng: 4,258,714  USD
Công Trình CharmPlaza

Công Trình CharmPlaza

 • Dự Án : Công Trình CharmPlaza
 • Đối tác: POSCO E&C.
 • Hạng mục: Cọc PHC D600
 • Giá trị hợp đồng :  1,309,524 USD
Nhà máy thép POSCO

Nhà máy thép POSCO

 • Dự Án : Nhà máy thép POSCO
 • Đối tác: POSCO E&C.
 • Hạng mục: Cọc PHC D500, D600
 • Giá trị hợp đồng: 1,666,667 USD
   
Nhà máy SUNJIN

Nhà máy SUNJIN

 • Dự án: Nhà máy SUNJIN.
 • Đối tác: Công ty SUNJIN Việt Nam.
 • Hạng Mục: Cọc PHC D300 ; D350.
Vườn ươm công nghệ công nghiệp HQ -VN

Vườn ươm công nghệ công nghiệp HQ -VN

 • Đối tác: Công Ty SEOGWOO
 • Hạng Mục: Cọc PHC D400
 • Khối lượng cọc đã cung cấp: 26.000m
 • Giá trị hợp đồng: 9,075,000,000
Nhà máy chế biến gỗ MDF VRG DONGWHA

Nhà máy chế biến gỗ MDF VRG DONGWHA

 • Dự án : nhà máy chế biến gỗ MDF VRG DONGWHA
 • Đối tác: Công Ty DongWha Việt Nam
 • Hạng mục: Cọc PHC D400
Nhà máy dược Đông Nam

Nhà máy dược Đông Nam

 • Dự án : Nhà máy dược Đông Nam
 • Đối tác: Công ty Phú Long.
 • Hạng Mục: Cọc PHC D300.
 • Khối lượng cọc đã cung cấp: 6,297 M
 • Giá trị hợp đồng: 1,558,507,500
Nhà máy SIMONE Tiền Giang

Nhà máy SIMONE Tiền Giang

 • Dự Án : Nhà máy SIMONE Tiền Giang.
 • Đối tác : Công ty Toàn Lộc.
 • Hạng mục: Cọc PHC D300,D400.
 • Khối lượng cọc đã cung cấp: 24,698 M
 • Giá trị hợp đồng: 6,690,134,000
Swan Smart Logistics Long An

Swan Smart Logistics Long An

 • Dự Án: Swan Smart Logistics Long An
 • Khối lượng: 260,000 mét
 • Hạng mục: Cọc ly tâm PHC 300A
NHÀ MÁY SỬ LÝ NƯỚC THẢI BÌNH DƯƠNG

NHÀ MÁY SỬ LÝ NƯỚC THẢI BÌNH DƯƠNG

 • Dự Án: NHÀ MÁY SỬ LÝ NƯỚC THẢI BÌNH DƯƠNG
 • Khối lượng: 13,000 mét
 • Hạng mục: Cọc PHC D300A, D400A
VSSC FACTORY

VSSC FACTORY

 • Dự Án: VSSC FACTORY
 • Khối lượng: 30,400 mét
 • Hạng mục: Cọc PHC D400A
NHÀ MÁY SMC

NHÀ MÁY SMC

 • Dự Án: Nhà Máy SMC
 • Khối lượng: 60,600 mét
 • Hạng mục: Cọc PHC D400A
NHÀ MÁY NPV

NHÀ MÁY NPV

Dự án: Nhà máy NPV
Hạng mục: Cọc PHC D500A
Tổng khối lượng: 10,000 mét dài

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÓC MÔN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÓC MÔN

 

 • Dự án : Bệnh viện đa khoa hóc môn
 • Hạng mục:Cọc PHC D500A
 • Khối lượng: 30,000 mét 
ĐIỆN MẶT TRỜI LỌC NINH-BÌNH PHƯỚC

ĐIỆN MẶT TRỜI LỌC NINH-BÌNH PHƯỚC

TÊN DỰ ÁN: LOC NINH SOLAR
VỊ TRÍ: xã lọc tấn, huyện lọc ninh, tỉnh bình phước
KHỐI LƯỢNG: 300,000 mét dài
HẠN MỤC: Cọc PHC D300A

Nhà máy tay cầm oto tanabe long hậu và nhà máy rau an toàn

Nhà máy tay cầm oto tanabe long hậu và nhà máy rau an toàn

 • Dự Án : Nhà máy tay cầm oto tanabe long hậu và nhà máy rau an toàn
 • Đối tác : NHÀ VIỆT
 • Hạng mục : Cọc PHC D300 &D350
 • Khối lượng cung cấp cọc:  16,000md
Nhà máy may thành công

Nhà máy may thành công

 • Dự Án : NHÀ MÁY MAY THÀNH CÔNG
 • Đối tác : NTSC
 • Hạng mục :  Cọc PHC D400
 • Khối lượng cung cấp cọc :  20,190md
Chùa Việt Nam Quốc Tự

Chùa Việt Nam Quốc Tự

 • Dự Án :  CHÙA VIỆT NAM QUỐC TỰ
 • Đối tác : CHÙA VĨNH NGHIÊM
 • Hạng mục :  Cọc PHC D350
 • Khối lượng cung cấp cọc: 12,920md
Brazil

Brazil

 • Dự Án :Brazil
 • Đối tác : POSCO E&C.
 • Hạng mục: Cọc PHC D500.
 • Khối lượng cọc đã cung cấp :79.612 M
 • Giá trị hợp đồng: 37.717.381.162
Chứng chỉ